Detail projektu

Název projektu: Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních a středních škol.
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/14.0053
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 1. března 2010 do 31. října 2011
Celková alokovaná částka: 7 190 515,80 Kč
Webová stránka: http://www.vzdelavanipedagogu.cz
Popis:

Cílem projektu bylo umožnit pedagogům ze základních a středních škol rozšířit si odborné pedagogické znalosti a dovednosti pomocí moderních metod vzdělávání. Program pro DVPP zaměřený na odborný rozvoj pedagoga a pomoc při přípravě výuky, postavený na tématických kurzech k problematice tří pilířů udržitelného rozvoje (ekologického, ekonomického a sociálního). Interaktivní formy učení, podpora skupinové práce. Kombinovaná forma vzdělávání – prezenční vzdělávací kurzy a e-learningový modulový program/kurzy. Praktické návody pro výuku, vytvoření metodických materiálů pro vedení výuky, přístup ke vzdělávacímu portálu, vydání dvou tématických učebnic.

Informace o příjemci

Název příjemce: EURION, o.s.
IČO subjektu: 70894001

Partneři projektu

Název partnera: Eurodidakt o.s.
IČO subjektu: 22667211

Publikované produkty

9anime