Detail projektu

Název projektu: Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/26.0058
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. ledna 2012 do 31. srpna 2014
Celková alokovaná částka: 14 430 280,70 Kč
Webová stránka: http://www.dejinyvpohode.cz
Popis:

Cílem projektu bylo inovovat výuku a vzdělávání v oblasti moderních československých a českých dějin 20. století. V rámci klíčových aktivit byly vytvořeny moderní, interaktivní, tematicky koncipované výukové materiály, které jsou k dispozici na webových stránkách projektu www.dejinyvpohode.cz. Realizace projektu probíhala v období od 1.1.2012 do 31.8.2014. Celou realizaci je možné rozdělit do 2 etap:

1/ byl vytvořen ucelený soubor výukových pomůcek, který zahrnuje: učebnici s vloženým USB na němž jsou uloženy další doplňující výukové texty a obsahy; historický komiks; metodiku využití médií ve výuce; metodiku projektového vyučování vč. výukových sylabů; mapu výuky dějepisu na střeních školách a. nastavení metod spolupráce učitelů dějepisu a ZSV; výukový portál www.dejinyvpohode.cz; mapový portál a pracovní listy. Na zpracování výukového obsahu spolupracoval tým vědeckopedagogických pracovníku z Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením Doc. PhDr. Mgr. Jiří Lach, Ph.D., M.A, děkana FF UP.

2/ ve školním roce 2013/2014 proběhlo pilotní ověření souboru vytvořených učebních pomůcek na 37 SŠ v Olomouckém kraji a 15 SŠ v Moravskoslezském kraji. Do pilotního ověřování se zapojilo 99 pedagogů a 3 758 žáků.

Informace o příjemci

Název příjemce: Olomoucký kraj
IČO subjektu: 60609460
Webová adresa: http://www.kr-olomoucky.cz

Partneři projektu

Název partnera: Moravskoslezský kraj
IČO subjektu: 70890692

Publikované produkty