Detail projektu

Název projektu: Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Nová Bystřice
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.06/01.0033
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Jihočeský kraj
Doba realizace: od 1. března 2009 do 30. dubna 2011
Celková alokovaná částka: 544 546,80 Kč
Webová stránka: http://www.zs.novabystrice.cz/pages/
Popis:

V souvislosti se změnami, které od školního roku 2007/2008 nastaly ve školství, tzn. vypracování ŠVP ZV a započetí výuky podle nich v 1. a 6. ročníku, přišla i potřeba celkové proměny školy a vyučování. Mají-li učitelé přizpůsobit výuku těmto změnám, musí se snažit především o změnu klimatu ve třídách, o hledání způsobů, jak co nejlépe motivovat žáky, o hledání a zavádění aktivizujících metod a forem vyučování, zejména projektové výuky a různých forem mezipředmětové integrace, které umožní rozvoj klíčových kompetencí jako nástroje přeměny encyklopedického pojetí vyučování.

Se změnou se musí začít od základů. Základním pilířem školy jsou vzdělaní učitelé. Proto má tak velký význam jejich další vzdělávání. Pro pozitivní změny ve škole je nutná také změna vztahů mezi učiteli navzájem, mezi učiteli a žáky a mezi učiteli a rodiči.To znamená partnerské vztahy na všech úrovních a také změny vyučovacích metod a forem práce.

V rámci tohoto projektu nebyly vytvořeny žádné relevantní výstupy.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice
IČO subjektu: 75000491
Webová adresa: http://www.zs.novabystrice.cz/pages/