Detail projektu

Název projektu: Další vzdělávání učitelů matematiky středních škol zaměřené na zvyšování motivace žáků studovat na vysokých školách technického směru
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/14.0001
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 1. března 2010 do 28. února 2013
Celková alokovaná částka: 7 470 997,96 Kč
Webová stránka: http://matika.umat.feec.vutbr.cz/dvpp/
Popis:

Jedním z problémů současného systému vzdělávání v ČR je nedostatečná poptávka po přírodovědných a technických oborech. Základem tohoto typu vzdělání je přitom matematika, jejíž význam je dlouhodobě podceňován.

Obsahem projektu proto byla příprava a realizace několika opakování vzdělávacího programu dalšího vzdělávání učitelů matematiky na středních školách zaměřeného zejména na zvýšení motivace studentů středních škol studovat na vysokých školách technického směru. (Učitelé si ve vzdělávacím programu také zvýšili oborové znalosti a dovednosti, jazykové kompetence a schopnosti využít ICT ve výuce.)

Projekt byl realizován na vysoké škole pracovníky vysoké školy, čímž bylo zajištěno, že poznatky a dovednosti, které účastníci vzdělávacího programu získali, vycházeli z potřeb vysokých škol a z potřeb budoucích zaměstnavatelů. Práce pedagogů - absolventů vzdělávacího programu s žáky je tak cílená a efektivnější.

Informace o příjemci

Název příjemce: Vysoké učení technické v Brně
IČO subjektu: 00216305

Publikované produkty

 • Mathematica
  Studijní/vzdělávací materiál
  Další vzdělávání –
 • Matlab
  Studijní/vzdělávací materiál
  Další vzdělávání –
 • Teorie základ
  Metodika, manuál, příručka
  Další vzdělávání –
 • Maple
  Studijní/vzdělávací materiál
  Další vzdělávání –