Detail projektu

Název projektu: OP VK 1.4 62156420
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0291
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 1. září 2010 do 28. února 2013
Celková alokovaná částka: 1 782 907,00 Kč
Webová stránka: http://www.zspremyslovo.cz/
Popis:

Projektový záměr byl splněn, došlo ke zkvalitnění a zefektivnění výuky. Byly vyrobeny moderní interaktivní výukové materiály (DUMy), které byly interaktivně využity ve výuce. Ke zkvalitnění výuky angličtiny byli pedagogové vysláni na roční jazykové kurzy. Projekt byl realizován s cílem zvýšení konkurenceschopnosti žáků v cílových skupinách, jednalo se o zlepšení čtenářské a informační gramotnosti, výuky jazyků a informatiky. Všechny šablony byly splněny.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Přemyslovo náměstí 1, Brno
IČO subjektu: 62156420
Webová adresa: http://www.zspremyslovo.cz/

Publikované produkty

 • Anglický jazyk I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Čtenářská gramotnost
 • Český jazyk III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk IV.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk V.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Dějepis I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Dějepis II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Dějepis III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Fyzika
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Chemie
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – chemie, Člověk a příroda
 • Prvouka I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Čtenářská gramotnost, Člověk a jeho svět
 • Prvouka II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Prvouka III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Přírodopis I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Přírodopis II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Vlastivěda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Zeměpis I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Zeměpis II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Zeměpis III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Zeměpis IV.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
123movies