Detail projektu

Název projektu: OP VK 1.4 75033607
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2372
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Středočeský kraj
Doba realizace: od 1. září 2011 do 28. února 2014
Celková alokovaná částka: 449 624,00 Kč
Popis:

Cílem projektu bylo zlepšit materiální vybavení školy - pořízení dataprojektorů, interaktivních tabulí, notebooků a serveru,což se podařilo. Současně s tím bylo vytvořeno několik sad digitálních vyučovacích materiálů, které jsou na této technice prezentovány. Tímto bylo docílenozkvalitnění výuky,využití nových forem vyučování a širší zapojení žáků do výuky. Nabídka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pozvedla úroveň celého pedagogického sboru.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram
IČO subjektu: 75033607
Webová adresa: http://www.skolahrastice.com

Publikované produkty

 • Anglický jazyk I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Matematika
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Prvouka
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Přírodověda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Vlastivěda I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Vlastivěda II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
123movies