Detail projektu

Název projektu: Škola, do které chceme chodit
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2914
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. září 2011 do 28. února 2014
Celková alokovaná částka: 970 051,00 Kč
Popis:

Projekt "Škola, do které chceme chodit" probíhal od 1. 9. 2011 do 28. 2. 2014.

V rámci projektu bylo vytvořeno 21 sad výukových materiálů sloužících k zefektivnění výuky na základní škole

(jedna sada obsahuje 20 DUM). Jednotlivé sady výukových materiálů byly ihned po vytvoření ověřeny ve výuce a umístěny na serveru školy ve složkách učitelé a na www.veskole.cz.

Finanční prostředky byly využity k nákupu ICT techniky a dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, které vedly ke zkvalitnění výuky na základní škole. Podpora pedagogických pracovníků je doložena certifikáty a týkala se metodického kurzu pro učitele cizích jazyků a vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií.

Celkem bylo podpořeno formou dalšího vzdělávání 7 pedagogických pracovníků.

Zakoupená ICT technika slouží k vytváření a prezentaci nových metodických pomůcek a učebních materiálů k výuce.

Projektový záměr se podařilo naplnit.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace
IČO subjektu: 61989088
Webová adresa: http://www.zsg.cz

Publikované produkty

 • Český jazyk 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk 4
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Dějepis 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Dějepis 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Dějepis 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Fyzika 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Fyzika 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Fyzika 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Chemie 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – chemie, Člověk a příroda
 • Chemie 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – chemie, Člověk a příroda
 • Matematika 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Pracovní činnosti
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Člověk a zdraví, Člověk a svět práce
 • Prvouka
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Přírodopis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Vlastivěda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Výtvarná výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Umění a kultura
 • Zeměpis 1
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
 • Zeměpis 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda