Detail projektu

Název projektu: ZŠ Strmilov pro lepší jazykovou přípravu, využití ICT a EVVO.
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.10/02.0066
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Geografické vymezení: Jihočeský kraj
Doba realizace: od 8. ledna 2010 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 2 020 162,88 Kč
Webová stránka: http://www.zsstrmilov.cz/clanek/grantovy-projekt.aspx
Popis:

Základní škola Strmilov si je dobře vědoma potřeb svých žáků.

Základními tématy pro takové vzdělávání, které bude žákům potřebné a užitečné do budoucnosti při dalším studiu a volbě povolání jsou:

 • 1) ZVYŠOVÁNÍ MOTIVACE KE VZDĚLÁVÁNÍ SE V TECHNICKÝCH OBORECH, které potřebují razantní příliv nových studentů s následným bezproblémovým umístěním v pracovní praxi
 • 2) VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ tak, aby se stalo naprosto integrální součástí každodenního života a vzdělávacího procesu pro posilování konkurenceschopnosti žáků při následném studiu a pracovní praxi
 • 3) ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ, podpořené stážemi žáků a učitelů v zahraničí s cílem odstranit jazykové bariéry a posílit postavení současných žáků na budoucím pracovním trhu.
 • 4) ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ S EVVO TEMATIKOU pro správné pochopení principů udržitelného rozvoje společně s výukou k šetrnosti k životnímu prostředí.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec
IČO subjektu: 70984514
Webová adresa: http://www.zsstrmilov.cz/

Publikované produkty

 • Německý jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, německý
 • Kroužek ICT pro 4. ročník
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Kroužek ICT pro 3. ročník
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Kroužek EVVO pro 1. stupeň
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – environmentální výchova, Průřezová témata
 • Kroužek EVVO pro 2. stupeň
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – environmentální výchova, Průřezová témata
 • Skalka, zahrada
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda