Detail projektu

Název projektu: Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/14.0011
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. září 2010 do 31. ledna 2013
Celková alokovaná částka: 31 152 600,96 Kč
Webová stránka: http://www.cnmpv.cz/
Popis:

Projekt byl zaměřen na výchovu a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem projektu bylo zavést a rozšířit v České republice doposud nevyužívané mentorské metody. Mentoring je dlouhodobě využíván ve Velké Británii při vzdělávání mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami, s orientací především na profesní motivaci a vzdělávání. Součástí projektu bylo zaškolení pracovníků partnerských organizací v mentoringu a následná pilotní implementace mentorských metod do každenního vzdělávání na školách a ve volnočasových aktivitách. Projekt pilotně propojoval práci s dětmi a žáky na základě jednotné koncepce mentoringu na různých úrovních od ZŠ, SŠ a MŠ. Druhou částí projektu bylo propojení mentoringu a multikulturního vzdělávání cílových skupin žáků i pedagogických pracovníků projektu v oblasti práv dítěte, jehož cílem byla prevence rasismu, xenofobie a národnostní nesnášenlivosti, s podtitulem: "Poznáním svých práv si uvědomuji odpovědnost vůči sobě i svému okolí".

Informace o příjemci

Název příjemce: DENEB Int., s.r.o.
IČO subjektu: 26928272

Partneři projektu

Název partnera: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2
IČO subjektu: 00409014
Název partnera: Základní škola Valašské Meziříčí, Masarykova 291, okres Vsetín, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00851779
Název partnera: Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o.
IČO subjektu: 25700901
Název partnera: Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze
IČO subjektu: 48515221
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37
IČO subjektu: 49466623
Název partnera: Speciální školy a Dětský domov, Zábřeh, Sušilova 40
IČO subjektu: 49589725
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská
IČO subjektu: 70238898
Název partnera: Základní škola Ostrava - Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70995435

Publikované produkty