Detail projektu

Název projektu: Škola nás baví
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1288
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. února 2011 do 31. července 2013
Celková alokovaná částka: 2 406 194,00 Kč
Webová stránka: http://www.zsdetska.cz
Popis:

Cílem projektu bylo prostřednictvím šablon:

I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

II/4 Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR

II/5 Jazykové kurzy pro učitele cizího jazyka v zahraničí

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.

VI/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti.

VII/3 Zapojení školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se SVP

docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace
IČO subjektu: 64628329
Webová adresa: http://www.zsdetska.cz

Publikované produkty

 • Anglický jazyk I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk
 • Anglický jazyk II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk
 • Anglický jazyk III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk
 • Anglický jazyk IV.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk
 • Anglický jazyk V.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk VI.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk VII.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Čtenářská gramotnost
 • Český jazyk II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Čtenářská gramotnost
 • Dějepis I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Dějepis II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Dějepis III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Dějepis IV.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Finanční gramotnost I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – finanční gramotnost, výchova k občanství, Matematika a její aplikace, Člověk a společnost
 • Finanční gramotnost II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – finanční gramotnost, výchova k občanství, Matematika a její aplikace, Člověk a společnost
 • Fyzika I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Fyzika II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Fyzika III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Fyzika IV.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Fyzika V.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Fyzika VI.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, Člověk a příroda
 • Hudební výchova I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – hudební výchova, Umění a kultura
 • Hudební výchova II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – hudební výchova, Umění a kultura
 • Chemie I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – chemie, Člověk a příroda
 • Informatika I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Informatika a informační a komunikační technologie
 • Matematika I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Čtenářská gramotnost, Matematika a její aplikace
 • Matematika II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika IV.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika V.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika VI.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Německý jazyk I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, německý
 • Německý jazyk II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, německý
 • Prvouka
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Čtenářská gramotnost, Člověk a jeho svět
 • Přírodopis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – přírodopis, Člověk a příroda
 • Výchova k občanství
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – výchova k občanství, Člověk a společnost
 • Zeměpis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda