Detail projektu

Název projektu: Férové školy - férové vzdělání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/14.0132
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Středočeský kraj, Pardubický kraj, Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 1. srpna 2010 do 28. února 2013
Celková alokovaná částka: 3 477 898,49 Kč
Webová stránka: http://www.ferovaskola.cz
Popis:

Základním posláním a cílem projektu byla podpora myšlenky inkluze v českém základním školství. V rámci projektu byly realizované aktivity a výstupy přenositelné v rámci příkladů dobré praxe do dalších škol i do dalších krajů. Hlavní cíl projektu bylo vytvoření a ověření podmínek integrovaného vzdělávání a to ve formě analýzy, která byla a je i nadále distribuována do vybraných základních škol, dalších spolupracujících organizací i mezi rodiče.

Informace o příjemci

Název příjemce: Liga lidských práv
IČO subjektu: 26600315
Webová adresa: http://brno@llp.cz

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola Svitavy-Lačnov
IČO subjektu: 70992983

Publikované produkty

123movies