Detail projektu

Název projektu: Hovořit spolu, lépe se poznat
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.02/03.0007
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Vysočina
Doba realizace: od 1. listopadu 2010 do 30. června 2012
Celková alokovaná částka: 1 762 666,02 Kč
Webová stránka: http://www.zsrosi.cz
Popis:

Projekt Hovořit spolu, lépe se poznat byl realizován na Základní škole Jihlava, E. Rošického 2 od 1. 11. 2010 do 30. 6. 2012 a byl zaměřen na vytvoření a realizaci vzdělávacích programů vyučovacích předmětů na podporu rovných příležitostí dětí a žáků se SVP a rozvoz pozitivního školního klimatu – nepovinných předmětů český jazyk pro žáky se SVP, anglický jazyk pro žáky se SVP, volitelný předmět multikulturní výchova a projektové vyučování MKV na 1.stupni ZŠ. Realizátorem projektu byla Základní škola Jihlava, E. Rošického 2 spolu s partnerem Občanským sdružením Horizont – Jihlava.

V přípravné fázi projektu od 1. 11. 2010 do 30. 6 .2011 byli učitelé proškoleni ve využití interaktivní tabule ve výuce, v používání moderních výukových metod a multikulturní výchově v praxi. V této fázi učitelé připravili soubory výukových materiálů - sady vzdělávacích materiálů pro vyučovací předměty – český jazyk pro žáky se SVP, anglický jazyk pro žáky se SVP, multikulturní výchova a projektové vyučování. Dále učitelé vypracovali vzdělávací programy nepovinného předmětu český jazyk pro žáky se SVP, nepovinného předmětu anglický jazyk pro žáky se SVP, volitelného předmětu multikulturní výchova (charakteristika vzdělávacího programu, rozvíjené kompetence, tematické plány). Multimediální učebna byla vybavena interaktivní tabulí.

Ve školním roce 2011 – 2012 byly výukové programy pilotně ověřeny. Proběhla výuka nepovinného předmětu český jazyk pro žáky se SVP – 2 skupiny (žáci 1.st., žáci 2.st.), nepovinného předmětu anglický jazyk pro žáky se SVP – 2 skupiny (žáci 1.st., žáci 2.st.), volitelného předmětu multikulturní výchova – 4 skupiny (6.-9.roč.) a tři projektové dny na prvním stupni ZŠ. V červnu 2012 proběhla evaluace výuky a výukových programů – učitelé odevzdaly sady vzdělávacích materiálů za svůj předmět (36 vzdělávacích materiálů v každé sadě) a třídní knihu s ukončeným počtem žáků.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Jihlava, E. Rošického 2
IČO subjektu: 00400866
Webová adresa: http://www.zsrosi.cz

Partneři projektu

Název partnera: Občanské sdružení Horizont - Jihlava
IČO subjektu: 65761073

Publikované produkty