Detail projektu

Název projektu: Být chytřejší
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0163
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. září 2010 do 28. února 2013
Celková alokovaná částka: 585 250,00 Kč
Popis:

Projekt byl přínosem pro vzdělávání ve škole, byl realizován v souladu s projektovým záměrem. Realizované klíčové aktivity:

I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků: Tím, že byli žáci rozděleni do dvou skupin podle úrovně praktického čtení a porozumění, se zlepšilo čtení žákům s menšími čtenářskými dovednostmi. Mladší žáci přestali slabikovat, u starších žáků se výrazně zlepšila čtenářská gramotnost.

II/1Individualizace výuky cizích jazyků:

Přítomnost rodilého mluvčího v hodinách vedla ke zlepšení komunikace žáků a k většímu rozhledu o zemích anglicky mluvících.

II/2 Inovacea zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků:

Vytvořením sad výukových materiálů došlo ke zkvalitnění výuky cizího jazyka, výuka pro žáky je zábavnější vlivem využívání moderních metod.

IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol:

Vytvořením sad výukových materiálů byly podpořeny inovativní metody a formy práce zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí v matematice a současně bylo podpořeno další vzdělávání pedagogických pracovníků.

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd:

Vytvořením sad výukových materiálů pro přírodovědu byly zavedeny nové vyučovací metody a výukové činnosti, které vedly ke zkvalitnění výuky, tím byly rovněž podpořeny vzdělávací aktivity pedagogických pracovníků.

Sady výukových materiálů byly zpracovány většinou pro práci s interaktivní tabulí. Žáci rádi pracují na interaktivních tabulích, rovněž vztah k předmětům jako je matematika, anglický jazyk a přírodověda se výrazně zlepšil.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace
IČO subjektu: 75027551

Publikované produkty