Detail projektu

Název projektu: Interaktivní škola
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2196
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. září 2011 do 28. února 2014
Celková alokovaná částka: 471 659,00 Kč
Popis:

Projektový záměr od počátku směřoval do těchto tří oblastí : Čtenářská a informační gramotnost, Cizí jazyky, Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Především do posledně jmenované oblasti bylo uvolněno nejvíce prostředků. Škola byla vybavena kvalitní výpočetní technikou, čímž se jako malá vesnická škola stala z hlediska materiálního a technického konkurenceschopnou s velkými školami.

Součástí této oblasti byla i řada školení pedagogických pracovníků v rámci DVPP, kteří se naučili aktivně využívat tuto techniku.

Do projektu byli zapojeni všichni žáci naší školy, tedy žáci 1. - 5. ročníku ZŠ. Práce s interaktivní tabulí a na počítačích se pro ně stala běžnou, i když ne každodenní součástí vzdělávacího procesu. Naše škola je trojtřídní a žáci se v učebně s výpočetní technikou musejí střídat. Do budoucna bychom proto chtěli docílit takového technického zázemí, aby interaktivní tabule byla součástí každé učebny.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Leskovec, okres Vsetín, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70983798
Webová adresa: http://www.zsleskovec.cz/

Publikované produkty

 • Český jazyk 1.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Přírodověda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Prvouka
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Vlastivěda 1.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Český jazyk 2.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Matematika 1.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika 2.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Český jazyk 3.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Vlastivěda 2.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Vlastivěda a přírodověda 3.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět