Detail projektu

Název projektu: Materiály pro nové tisíciletí
Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/35.0009
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Geografické vymezení: Středočeský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. července 2012 do 30. června 2014
Celková alokovaná částka: 21 788 940,80 Kč
Webová stránka: http://www.materialy21.cz
Popis:

Projekt byl realizován od začátku třetího kvartálu roku 2012 do konce druhého kvartálu roku2014 (tedy 24 měsíců) a jeho nosným tématem byla termojaderná fúze jako zdroj energie ve vesmíru, přenesená díky moderním materiálům a zkušenostem z pokročilého výzkumu a vývoje až na zem ve formě moderního termojaderného reaktoru ITER do jehož výzkumu a vývoje investuje celosvětové společenství miliardy dolarů. Hlavním cílem projektu bylo přiblížit vědeckou a výzkumnou činnost žákům základních a středních škol, kteří tvořili primární cílovou skupinu. Tohoto cíle jsme dosáhli vytvořením dvaceti šesti celoročních, technicky zaměřených kroužků(astronomický, fyzikální, robotický, atd. dle zaměření školy, či pedagoga, který se danému kroužku věnoval). Tato interdisciplinarita v tematickém zaměření kroužků se nakonec ukázala jako velice přínosná pro vedoucí pedagogy, díky vytvořeným synergiím docházelo k navazování nových kontaktů, změny ve způsobu vedení dětí či ve výuce samotné (vedoucí celoročních kroužků tvořili sekundární cílovou skupinu). Tyto synergie mezi vedoucími vznikali na seminářích, které byly pořádány pro tuto CS, nebo dalších aktivitách, např. návštěvních dnech pořádaných partnery a žadatelem, kam byly sezvány kroužky ze stejného regionu, či zaměření. Aktivní výměnu informací a know-how také podpořily mnemotechnické pomůcky, které byly pro kroužky z projektu zakoupeny, a jelikož se jednalo o drahé (např. hvězdářské dalekohledy, či termokamery, robotické stavebnice, nebo jedinečné modely termojaderného reaktoru, které jsou jedinečné na celém světě) pomůcky byly většinou do kroužku zapůjčeny na období jednoho pololetí a poté došlo k obměně pomůcek v kroužku, tak aby tyto pomůcky byly neustále využívány a "neváleli se v koutě".

Terciální cílovou skupinu tvoří vědečtí pracovníci na senior, či junior pozicích, kdy v tomto projektu jsme se primárně zaměřili na jejich rozvoj v oblasti měkkých dovedností.

Informace o příjemci

Název příjemce: Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace a. s.
IČO subjektu: 27677257
Webová adresa: http://www.vitkovice.net

Partneři projektu

Název partnera: Česká kosmická kancelář o.p.s.
IČO subjektu: 27142949
Název partnera: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
IČO subjektu: 61389021
Název partnera: Asistenční centrum, a.s.
IČO subjektu: 63144883

Publikované produkty