Detail projektu

Název projektu: Inovace výuky v ZŠ Chlumčany
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3477
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Plzeňský kraj
Doba realizace: od 1. února 2012 do 31. července 2014
Celková alokovaná částka: 1 211 140,00 Kč
Popis:

Cíl z projektového záměru - pomocí nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání, se podařilo naplnit. Realizací projektu škola nejen prostřednictvím technického vybavení, ale i dalšího vzdělávání pedagogů, připravila podmínky pro zkvalitnění a zefektivnění práce.Ve vyučovacím procesu došlo ke zvýšení dynamiky, originality a názornosti.Zlepšila se interakce mezi učitelem a žákem. Díky vzdělávání a novému technickému vybavení se pedagogové naučili pracovat s informačními technologiemi a vytvářet tak materiály, které podporují užívání ICT ve výuce.Všech 5 kmenových tříd 1. stupně bylo vybaveno interaktivními tabulemi a notebooky, které učitelé využívají také při přípravě na vyučování a tvorbě digitálních učebních materiálů. Byla zbudována nová počítačová učebna s výkonným serverem, 15 žákovskými a 1 učitelským pracovištěm s dataprojektorem, která slouží nejen k výuce informatiky, ale i dalších předmětů. V rámci šablony III/2 bylo 11 pedagogy v 24 sadách zpracováno 480 digitálních učebních materiálů. Na 1. stupni jsou to materiály pro výuku českého a anglického jazyka a prvouky, na 2. stupni pro výuku českého a anglického jazyka, dějepisu, výchovy ke zdraví, výtvarné, občanské a hudební výchovy. V rámci šablony V/2 bylo 2 pedagogy ve 2 sadách zpracováno 72 učebních materiálů pro výuku přírodopisu, zeměpisu a fyziky na 2. stupni. Díky tomu došlo ve zmiňovaných předmětech ke zkvalitnění výuky. Žáci jsou vedeni k práci s moderními technologiemi. Škola nyní disponuje souborem výukových materiálů, které byly ověřeny ve výuce a nadále jsou využívány jako učební pomůcky nejen jejich autory, ale i ostatními učiteli. Velkým přínosem projektu byla i spolupráce učitelů 1. a 2. stupně napříč ročníky a předměty. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno v šabloně II/3 na nové metody ve výuce angličtiny, v šabloně III/3 na práci s interaktivní tabulí a její efektivní využití při výuce a v šabloně V/3 na nové poznatky z přírodopisu a zeměpisu.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola Chlumčany, okres Plzeň-jih
IČO subjektu: 70832838
Webová adresa: http://www.zschlumcany.cz

Publikované produkty

 • Anglický jazyk l.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk ll.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk lll.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk lV.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk V.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Anglický jazyk Vl.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Český jazyk l.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk ll.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk lll.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk lV.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk V.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk Vl.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk Vll.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk Vlll.
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Výchova ke zdraví
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – Člověk a zdraví
 • Český jazyk lX.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk X.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk Xl.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk Xll.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Dějepis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – dějepis, Člověk a společnost
 • Hudební výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – hudební výchova, Umění a kultura
 • Výchova k občanství
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – výchova k občanství, Člověk a společnost
 • Prvouka
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Výtvarná výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – výtvarná výchova, Umění a kultura
 • Přírodopis a fyzika
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – fyzika, přírodopis, Člověk a příroda
 • Zeměpis
  Studijní/vzdělávací materiál
  2. stupeň ZŠ – zeměpis, Člověk a příroda
123movies