Detail projektu

Název projektu: Vytvoření e-learningových opor pro inovovaný studijní program Sociální práce v kombinované a dálkové formě studia
Registrační číslo: CZ.1.07/2.1.00/32.0078
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vyšší odborné vzdělávání
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. července 2012 do 30. června 2014
Celková alokovaná částka: 3 916 094,71 Kč
Popis:

Základním cílem projektu bylo podpořit rozvoj vzdělávání v kombinované a dálkové formě studia. Toho bylo dosaženo tím, že vzniklo 49 e-learningových kurzů pokrývajících předměty studijního programu Sociální práce s tím, že následně byly tyto kurzy dány studentům k dispozici pro jejich studium. Právě studenti v kombinované a dálkové formě studia jsou omezeni počtem hodin prezenční výuky, proto jim e-learningové kurzy výrazně ulehčily jejich studium.

Studenti svou účast v e-learningových kurzech stvrdili podpisem na prezenční listině a získali unikátní klíč k zápisu do kurzu. E-learningové kurzy byly pilotně ověřeny a tvůrci kurzů dostali od hodnotitelů zpětnou vazbu, co mají v kurzech opravit, případně zdokonalit.

Součástí projektu bylo také provedení evaluačního šetření, které bylo nejprve zaměřeno na tvůrce kurzů a jejich proškolení do role zpracovatele kurzů - z toho vyplynula následná doporučení pro další školení. Další dvě evaluační šetření zjišťovala zpětnou vazbu přímo od zpracovatelů kurzů - nejprve se ověřovalo jejich tutorování v kurzech a pak se předmětem evaluačního šetření stali samotní účastníci - studenti v dálkové a kombinované formě studia a hodnotili spokojenost s e-learningovými kurzy. Všechna provedená evaluační šetření jednoznačně prokázala, že projekt byl pro zástupce cílových skupin prospěšný a bude udržitelný i v dalších letech.

V rámci projektu vznikl i vzdělávací materiál, který slouží pro vzdělávání zpracovatelů e-learningových kurzů.

Informace o příjemci

Název příjemce: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00602086
Webová adresa: http://www.voss-ova.cz

Publikované produkty

 • Teorie a metody sociální práce III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní humanitní obory
 • Gerontologie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní humanitní obory
 • Sociální politika v příkladech
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Odborná praxe
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Sociální politika 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Ruský jazyk III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – lingvistika
 • Seminář k absolventské práci
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní
 • Německý jazyk III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – lingvistika
 • Psychologie III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Sociální patologie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Kazuistický seminář
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní
 • Individuální plánování sociální služby
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – osobní a provozní služby
 • Základy korespondence
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní
 • Zdraví a nemoc II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – lékařství, zdravotnictví a farmacie
 • Sociální práce s problémovými klienty
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Základy sociálního výzkumu
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Teorie a metody sociální práce II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Ruský jazyk II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – lingvistika
 • Německý jazyk II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – lingvistika
 • Psychologie II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Anglický jazyk 2
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – lingvistika
 • Filozofie a etika
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Prezentační a komunikační dovednosti
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní humanitní obory
 • Informační a komunikační technologie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Zdraví a nemoc I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – lékařství, zdravotnictví a farmacie
 • Teorie a metody sociální práce I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní
 • Psychologie I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Sociální politika I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Základy pedagogiky
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
 • Sociologie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Orientace v sociální síti
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Odborný seminář I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní
 • Ruský jazyk I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – lingvistika
 • Německý jazyk I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – lingvistika
 • Anglický jazyk I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – lingvistika
 • Cvičení v IKT
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Právo I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Základy účetnictví
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní humanitní obory
 • Základy ekonomie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Systematizace formulářů sociální politiky
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Sociální politika II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Právo II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Projektový management
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní humanitní obory
 • Projektový management - praxe
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní humanitní obory
 • Anglický jazyk 3
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – lingvistika
 • Občané se zdravotním postižením
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní
 • Etnické a menšinové skupiny
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní
 • Právo III.
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Sociální práce s nezaměstnanými
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie