Detail projektu

Název projektu: EU peníze školám
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0197
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Geografické vymezení: Středočeský kraj
Doba realizace: od 1. září 2012 do 31. srpna 2014
Celková alokovaná částka: 1 268 595,00 Kč
Webová stránka: http://www.gjp-me.cz/news/568/30/EU-penize-skolam
Popis:

Projekt EU peníze školám podpořil kvalitní a inovativní vzdělávání a podpořil zkvalitnění vlastní výuky žáků školy prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie a inovativní učební postupy. Zároveň výuku pro žáky zatraktivnil a tím zvýšil jejich motivaci a mohl přispět i ke zlepšení jejich studijních výsledků. Podpořenými klíčovými aktivitami byly Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (bylo vytvořeno 24 sad), Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků (2 sady), celkem tedy 544 digitálních učebních materiálů (jejich seznam a kontakty na autory materiálů jsou k dispozici na webových stránkách školy http://www.gjp-me.cz/news/568/30/EU-penize-skolam). Dále projekt umožnil zlepšit a prohloubit jazykové kompetence pedagoga cizího jazyka (španělský jazyk - Curso intensivo de espanol, Salamanca) a tím pádem vytvořil podmínky pro zvýšení kvality výuky cizích jazyků ve škole. Díky projektu se zlepšilo materiální vybavení školy zejména v oblasti ICT, didaktických pomůcek a metodických materiálů. Do projektu se zapojilo celkem 18 pedagogů (což je více jak polovina pedagogického sboru) a 441 žáků školy. Projektový záměr a hlavní cíle projektu byly naplněny.

Informace o příjemci

Název příjemce: Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421
IČO subjektu: 49518917
Webová adresa: http://www.gjp-me.cz

Publikované produkty

 • Anglický jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, anglický
 • Biologie I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Člověk a příroda, biologie
 • Biologie II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Člověk a příroda, biologie
 • Biologie III
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Člověk a příroda, biologie
 • Český jazyk a literatura I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk a literatura II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk a literatura III
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Český jazyk a literatura IV
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Fyzika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – fyzika, Člověk a příroda
 • Fyzika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – fyzika, Člověk a příroda
 • Fyzika III
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – fyzika, Člověk a příroda
 • Hudební výchova I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – hudební obor, Umění a kultura
 • Hudební výchova II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – hudební obor, Umění a kultura
 • Hudební výchova III
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – hudební obor, Umění a kultura
 • Chemie I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – chemie, Člověk a příroda
 • Chemie II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – chemie, Člověk a příroda
 • Matematika I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Matematika a její aplikace
 • Matematika II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Matematika a její aplikace
 • Německý jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, německý
 • Španělský jazyk
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Jazyk a jazyková komunikace, Cizí jazyk, španělský
 • Výtvarná výchova I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – výtvarný obor, Umění a kultura
 • Výtvarná výchova II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – výtvarný obor, Umění a kultura
 • Zeměpis I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Člověk a příroda, geografie
 • Zeměpis II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Člověk a příroda, geografie
 • Zeměpis III
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Člověk a příroda, geografie
 • Zeměpis IV
  Studijní/vzdělávací materiál
  Gymnázia – Člověk a příroda, geografie
watchseriesfree