Detail projektu

Název projektu: Partnerství pro podporu popularizace VaV a další vzdělání v oblasti popularizace transferu technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky
Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/35.0013
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 1. června 2012 do 31. května 2014
Celková alokovaná částka: 23 464 965,61 Kč
Webová stránka: http://www.popularizaceapr.cz/novyweb/
Popis:

Realzace projektu vedla k těmto cílům :

  • došlo k vytvoření efektivnější popularizace výsledků výzkumu a vývoje v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky tím, že partneři realizovali celou řadu popularizačních akcí – konferencí, přednášek, otevřených dveří, partneři společně vytvořili mnoho audio – vizuálních výstup a profilů na sociálních sítíích, které podpořili popularizaci a propagaci výsledků VaV ; partnerská síť, která propojila organizace špičkového výzkumu s pracovišti veřejné správy, nestátního neziskového sektoru a soukromých společností společně popularizovala výsledky VaV jako systematické souvislé popularizační aktivity výsledků VaV v oblasti potravinářství, zemědělství a bioenergetiky, vzájemně provázané semináře, dny otevřených dveří, exkurze a soutěže
  • partneři vyškolili odborníky, kteří budou po realizaci projektu prezentovat výsledky VaV mateřské výzkumné organizace (tj. univerzity nebo výzkumného ústavu).
  • projekt vytvořil odborné zázemí rozvoje lidských zdrojů pro činnost popularizaci výsledků VaV a přispěla k motivaci mladých vědců a studentů tím, že studenti měli možnost se seznámit s praktickými ukázkami využití výsledků VaV v praxi zábavnou formou
  • pro cílovou skupinu byly dále realizovány kurzy v oblasti popularizace a prezentace, tréningu vystupování a podporu prezentačních dovedností

Informace o příjemci

Název příjemce: Agritec Plant Research s.r.o.
IČO subjektu: 26784246
Webová adresa: http://www.agritec.cz

Partneři projektu

Název partnera: MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE
IČO subjektu: 00283703
Název partnera: Asociace výzkumných organizací
IČO subjektu: 00546151
Název partnera: Agrotest fyto, s.r.o.
IČO subjektu: 25328859
Název partnera: Zemědělský výzkum,spol. s r.o.
IČO subjektu: 26296080
Název partnera: OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.
IČO subjektu: 26791251
Název partnera: Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
IČO subjektu: 47813130
Název partnera: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
IČO subjektu: 60109807
Název partnera: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
IČO subjektu: 60193697
Název partnera: Česká hlava PROMO s.r.o.
IČO subjektu: 61459186
Název partnera: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
IČO subjektu: 61989100
Název partnera: Mendelova univerzita v Brně
IČO subjektu: 62156489
Název partnera: Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65
IČO subjektu: 62157264
Název partnera: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
IČO subjektu: 70883521

Publikované produkty

123movies