Detail projektu

Název projektu: Celonárodní síť pro podporu výchovy k lidským právům a aktivnímu občanství - Centrum občanského vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/14.0084
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. dubna 2010 do 31. prosince 2012
Celková alokovaná částka: 19 410 262,20 Kč
Webová stránka: http://www.vychovakobcanstvi.cz/
Popis:

Smyslem projektu bylo zavedení systémové podpory vzdělávání v oblasti lidských práv, aktivního občanství, potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti, rasismu a politického a náboženského extremizmu na ZŠ, SŠ a SOU v 13 krajích ČR.

Prostředky k naplnění cílů:

1/ Analýza veškerých odborných výzkumů, které proběhly v ČR k výchově k občanství za období 2005-2010

2/ Vytvoření sítě krajských koordinačních center ve spolupráci s relevantními partnery - nezisk. organizacemi, VŠ a Pedagog. centry pro posílení dlouhodobé podpory občanského vzdělávání

3/ Vzdělávání pedagogů, jež povedou pilotní projekty na 39 školách v ČR (v každém kraji ZŠ, SŠ a SOU)

4/ Realizace ročního pilotního vzdělávání s hlavní cílovou skupinou projektu - žáky ZŠ, GYM a SOŠ na 39 školách v ČR

5/ Diseminace a vzdělávání dalších učitelů - odborné semináře formou "praktických námětových dílen"

Informace o příjemci

Název příjemce: Masarykova univerzita
IČO subjektu: 00216224

Publikované produkty

9anime