Detail projektu

Název projektu: MENDELU NETWORKING
Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0027
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Partnerství a sítě
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 1. června 2011 do 31. května 2014
Celková alokovaná částka: 26 603 052,14 Kč
Webová stránka: http://projekty.mendelu.cz/cz
Popis:

Projekt se soustředil na problematiku nutnosti administrativní podpory při vědeckovýzkumné práci. S podporou projektu došlo ke standardizaci práce na projektové přípravě a projektovém řízení. Došlo k vyškolení celé řady pracovníků v oblasti projektového managementu včetně jejich certifikace většinou na úrovni IPMA D.

Obrovským přínosem bylo poznání řešení podobné problematiky na dalších univerzitách. Projekt byl zaměřen především na univerzity nových členských zemí a srovnání ukázalo, že po stránce projektové podpory na tom nejsou naše univerzity špatně.

Dalším obrovským pozitivem projektu je poznání práce mezinárodních platforem na podporu projektového managementu. Projekt umožnil nejen vzdělávat se formou účasti na konferencích a dalších akcích organizovaných některými z nich (EARMA, NCURA, SRA, SARIMA), ale rovněž aktivně se zapojit do činnosti těchto organizací, poznat tak systém jejich fungování a komunikace a i tímto způsobem zviditelnit jméno Mendelovy univerzity v Brně a jejím prostřednictvím i České republiky v mezinárodním společenství. Výborným výsledkem je i stáž realizované na americké univerzitě Washington State Univerzity v Pullmanu v rámci společného výměnného programu EARMA-NCURA.

Informace o příjemci

Název příjemce: Mendelova univerzita v Brně
IČO subjektu: 62156489
Webová adresa: http://www.mendelu.cz

Partneři projektu

Název partnera: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
IČO subjektu: 62157124
Název partnera: JIC, zájmové sdružení právnických osob
IČO subjektu: 71180478

Publikované produkty