Detail projektu

Název projektu: Inovace a modernizace vzdělávacího programu VOŠ s ohledem na prostupnost studia na VŠ a potřeby trhu práce
Registrační číslo: CZ.1.07/2.1.00/32.0074
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vyšší odborné vzdělávání
Geografické vymezení: Středočeský kraj
Doba realizace: od 1. srpna 2012 do 31. července 2014
Celková alokovaná částka: 5 403 587,98 Kč
Popis:

Základním cílem projektu bylo vybudování elektronického informačního systému a elektronického vzdělávacího systému Moodle. Tento systém byl vytvořen a jeho součástí jsou e-learningové a blended e-learningové kurzy pro jednotlivé předměty studia.

Informace o příjemci

Název příjemce: Svatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogická
IČO subjektu: 49628135
Webová adresa: http://www.svatojanskakolej.cz

Partneři projektu

Název partnera: Centrum ekologického výzkumu a výchovy
IČO subjektu: 47515627
Název partnera: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
IČO subjektu: 60076658
Název partnera: Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina
IČO subjektu: 65667131

Publikované produkty