Detail projektu

Název projektu: EU peníze školám
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2066
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 1. září 2011 do 28. února 2014
Celková alokovaná částka: 393 286,00 Kč
Webová stránka: http://www.zsblatec.cz
Popis:

Projekt byl realizován v období1. 9. 2011 - 28. 2. 2014. Jedním z cílů projektu bylo vést žáky k všestrannému využití IT technologií. Materiály vytvořené vyučujícími podporují aktivitu žáků, jejich samostatné, logické a kreativní myšlení. Podávají učivo hravou či zajímavou formou. Podněcují žáky také k vnímavému čtení, neboť některé úkoly vycházejí právě z pozorného čtení a hledání informací v textech VM či DUM. Díky finančním prostředkům se vyučující mohli zúčastnit některých z nabízených seminářů v rámci DVPP. Poznatky, které si z těchto kurzů přinesli, začali uplatňovat ve výuce a činit ji tak ještě zajímavější a přitažlivější než doposud. Podpořenými oblastmi byla čtenářská, matematická, přírodovědná gramotnost, cizí jazyky a využití ICT. Téměř všechny kurzy a školení přinesly své ovoce v podobě nových metod výuky a inovativních prvků zařazených do výuky. Celkově byl projekt pro naši školu přínosem.

Informace o příjemci

Název příjemce: Základní škola a Mateřská škola Blatec, okres Olomouc, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70987386
Webová adresa: http://www.zsblatec.cz

Publikované produkty

 • Český jazyk I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura
 • Hudební výchova
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – hudební výchova, Umění a kultura
 • Matematika I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Matematika II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Matematika a její aplikace
 • Prvouka I.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Prvouka II.
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět
 • Přírodověda
  Studijní/vzdělávací materiál
  1. stupeň ZŠ – Člověk a jeho svět