Detail projektu

Název projektu: Centra integrované podpory v MSK a podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/14.0029
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 24. března 2010 do 28. února 2013
Celková alokovaná částka: 14 027 079,36 Kč
Webová stránka: http://www.ruzovka.eu
Popis:

Projekt byl zaměřen na zlepšení vzdělávacích podmínek žáků se speciálními vzděl. potřebami individuálně integrovaných do hlavního vzděl. proudu.V rámci projektu vznikla transformací SPC v Moravskoslezském kraji centra integrované podpory, jejichž hlavním úkolem bylo zajištění kvalitních poradenských služeb svým klientům a metodické podpory pedagogickým pracovníkům,kteří vzdělávají žáky se spec. vzděl. potřebami (zdravotním postižením) individuálně integrované ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Každé centrum zajišťovalo poradenské a intervenční služby pro žáky s určitým druhem (případně druhy) zdravotního postižení.

Stěžejní část činnosti center spočívala v individuální i skupinové práci s klienty (žáky a jejich rodiči). Dále centra zajišťovala odbornou,informační a metodickou podporu pedagogickým pracovníkům v různých oblastech speciálně pedagogické péče o žáky a mezirezortní spolupráci.

Projekt byl realizován ve spolupráci s partnery - organizacemi zřizovanými MSK.

Po ukončení projektu funguje 8 center integrované podpory, která pracují na partnerských školách a vyvíjejí tyto činnosti:

 • 1. poradenské služby ve školství
 • 2. práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 3. metodickou podporu pedagogických pracovníků škol, v nichž jsou integrováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Šíření příkladů dobré praxe, distribuce sborníků a ostatních výstupů projektu zajistil MSK. Výstupy projektu (sborníky, DVD a učebnici) užívají pedagogové škol vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Informace o příjemci

Název příjemce: Moravskoslezský kraj
IČO subjektu: 70890692

Partneři projektu

Název partnera: Základní škola, Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace
IČO subjektu: 00601977
Název partnera: Základní škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace
IČO subjektu: 47813211
Název partnera: Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace
IČO subjektu: 47813482
Název partnera: Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace
IČO subjektu: 60802669
Název partnera: Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace
IČO subjektu: 61989274
Název partnera: Základní škola, Karviná - Nové Město, Komenského 614, příspěvková organizace
IČO subjektu: 63024616
Název partnera: Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komeského 64, příspěvková organizace
IČO subjektu: 66741335
Název partnera: Základní škola, Frýdek-Místek, Hálkova 927, příspěvková organizace
IČO subjektu: 71172041

Publikované produkty

 • Sborník přikladů dobré praxe
  Sborník dobré praxe
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením
 • Píši píšeš píšeme
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením
 • Lokomoce zrakově postižených
  Audiovizuální dílo
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením
 • Vady řeči a listy pro žáky s mentálním postižením
  Metodika, manuál, příručka
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením
 • Inovované kurzy
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením
 • Soubor Metodik
  Metodika, manuál, příručka
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením