Detail projektu

Název projektu: Inovace vzdělávání na VOŠ a zajištění prostupnosti do bakalářského studia
Registrační číslo: CZ.1.07/2.1.00/32.0061
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vyšší odborné vzdělávání
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 1. července 2012 do 30. června 2014
Celková alokovaná částka: 6 448 045,60 Kč
Webová stránka: http://www.ssudbrno.cz/projekt/
Popis:

Hlavním cílem celého projektu bylo zajištění prostupnosti vyššího odborného vzdělávání (VOV) do vzdělávání vysokoškolského (VV). Důvodem byla uznatelnost odborné kvalifikace v rámci EU, což je v souladu s vizí MŠMT o stabilizaci současného VOV. Zajištění prostupnosti VOV do VV je podmíněno zkvalitněním vzdělávání na VOŠ ve spolupráci s univerzitou, partnerem projektu, která zajišťoval navazující bakalářské studium. Zkvalitnění VOV si vyžadovalo inovativní zásah a novou akreditaci stávajících tří vzdělávacích programů VOŠ se zavedením kreditního systému ECTS (European Credit Transfer and Accumulation Systém – v rámci Boloňské dohody viz http://bologna.msmt.cz/vybrane-oblasti/ects), edukace studentů a pedagogických pracovníků VOŠ a vytvoření adekvátních podmínek pro vznik nového navazujícího bakalářského studia v souladu s českým kvalifikačním rámcem.

  • 1) Zajištění prostupnosti VOŠ do VŠ(KA1, KA3)
  • 2) Inovace jednotlivých předmětů a akreditace3 ŠVP na VOŠ (KR keramiky, nábytku, malby) (KA1, KA3)
  • 3) Proškolení pedagogického sboru VOŠ (KA1, KA 3, KA 4)
  • 4) Zkvalitnění výuky již během průběhuprojektu ( KA 1)
  • 5) Zajištění návaznosti výuky VOŠ na VŠ(KA 1, KA 2, KA 3, KA 4)
  • 6) Zajištění dobré pozice u zahraničníchorganizací v rámci pracovní mobility studentů (KA2)

ad1)

Pedagogové VŠ v kooperaci s pedagogyVOŠ sestavili profil absolventa, základní popis Bc. studijního oboru, seznampovinných předmětů vč. jejich obsahu, seznam povinných a volitelných předmětů v rámcikaždého modulu zvlášť, inovovali ŠVP VOŠ k akreditaci a vypracovali skripta.

ad2)

Uspořádání mezinárodních konferencí,vytvoření speciálních výukových kurzů, spolupráce s MU (semináře, cvičení).

ad3)

Participace pedagogů na výukovýchkurzech, mezinárodních konferencích, absolvování speciálních školení a stáží naMU, a ve vědeckých organizacích.

ad4) Zkvalitnění výuky již během průběhu projektu

Zajištění relevantních studijníchmateriálů (překlad cizojazyčných publikací, literatura), učebních pomůcek (vč.ICT), vybavení ateliérů a laboratoře.

ad5) zajistit návaznost výuky VOŠ na VŠ

Zavedení kreditního systému ECTS vevzdělávacích programech na VOŠ, zajištění opor pro prostupnost programu (návrhna vznik nového navazujícího Bc. studia KR uměleckořemeslných děl na MU).

ad6) Zajištění dobré pozice u zahraničních organizací v rámci pracovnímobility studentů

Podpora zahraničních odborných praxístudentů jejich vysláním do restaurátorských ateliéru v Německu, Francii,Rakouska a Anglie.

Informace o příjemci

Název příjemce: Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno
IČO subjektu: 00566756
Webová adresa: http://www.ssudbrno.cz/main.html

Partneři projektu

Název partnera: Masarykova univerzita
IČO subjektu: 00216224

Publikované produkty