Detail projektu

Název projektu: Kompetence v praxi
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.37/01.0007
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Vysočina
Doba realizace: od 1. března 2012 do 28. února 2014
Celková alokovaná částka: 3 998 585,38 Kč
Webová stránka: http://www.msdemlova.cz/klicove_aktivity_komp.html
Popis:

Projekt vedl cestou inovativních přístupů v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ke zvýšení kompetencí u těchto dětí, u jejich pedagogů, asistentů pedagoga a rodičů, které podpoří odstraňování bariér bránících rovnému přístupu ke vzdělávání.

Inovativními edukačními metodami ve výuce, které si osvojili pedagogové, asistenti pedagoga a rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci pracovních dílen a školení a ve vytvořených metodických materiálech (DVD a příručkách), je cílem dosáhnout maximálního rozvoje u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a usnadnit tak jejich integraci a následnou inkluzi do škol a do společnosti, jako trvale udržitelný výstup projektu.

V KA Psychologická intervence bylo podpořeno celkem 32 dětí se SVP, 34 rodičů těchto dětí a 7 pedagogů.

V rámci terapeutických dílen bylo celkem podpořeno 134 dětí se SVP, 64 rodičů a 176 pedagogů.

Byla vytvořena tři metodická DVD po 500 kusech a deset metodických příruček po 500 kusech.

Informace o příjemci

Název příjemce: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28
IČO subjektu: 63438933
Webová adresa: http://www.msdemlova.cz

Publikované produkty

 • Trampolining se zaměřením na specifické poruchy učení
  Audiovizuální dílo
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, DVPP v oblasti odstraňování bariér bránících rovnému přístupu, Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Pohybové aktivity na trampolíně s kompenzačními pomůckami
  Audiovizuální dílo
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Začleňování žáků se sociálním znevýhodněním, Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Muzikoterapie
  Audiovizuální dílo
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Co dělat, když vám psycholog řekne o vašem dítěti…
  Metodika, manuál, příručka
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Využití metodiky strukturovaného učení u klientů s poruchami autistického spektra
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Integrace dítěte se sluchovým postižením do slyšícího kolektivu
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Logopedický deník a jeho využití v intervenci
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Možnosti využití rodinné terapie při podpůrné práci s školou a rodinou
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Reflexní terapie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Polohování a aplikované pohybové aktivity
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Co vypráví děti hlíně
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Malování bez štětce
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
 • Specifika přístupu k dítěti, žáku se zrakovým postižením
  Studijní/vzdělávací materiál
  Základní a středoškolské vzdělávání – Začleňování žáků se zdravotním postižením, Podpora zapojování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání
123 movies