Detail projektu

Název projektu: Rozvoj kariérového poradenství, rozšíření nabídky psychologických a speciálně pedagogických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané .
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/14.0007
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. dubna 2010 do 31. března 2013
Celková alokovaná částka: 7 561 055,70 Kč
Webová stránka: http://e-poradna-km.cepac.cz
Popis:

Projekt byl zaměřen na zlepšení rovných příležitostí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Cílem bylo snížit případy nesprávné volby jejich studijní či profesní cesty včetně předčasných odchodů ze systému vzdělávání. Snahou bylo přispět k vytvoření fungujícího integrovaného systému kariérového poradenství v kraji s přesahem do dalších krajů- Olomouckého, Jihomoravského.

Došlo k vytvoření čtyř specializovaných pracovišť kariérového poradenství v Kroměříži, Valašském Meziříčí, Uherském Hradišti a ve Zlíně.

Součástí projektu bylo zpracování nových testových baterií pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a terapeutických modulů pro skupinovou práci (viz produkt Kariérové poradenství u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných).

Informace o příjemci

Název příjemce: Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín
IČO subjektu: 61716456

Partneři projektu

Název partnera: Pedagogicko-psychologická poradna Zlín
IČO subjektu: 61716456
Název partnera: Základní škola v Kojetíně
IČO subjektu: 61985571
Název partnera: Základní škola v Kojetíně
IČO subjektu: 61985589
Název partnera: Pedagogicko - psychologická poradna
IČO subjektu: 62832999
Název partnera: Pedagogicko-psychologická poradna, Valašské Meziříčí, okres Vsetín
IČO subjektu: 70238901
Název partnera: Základní škola M. Kudeříkové, Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace
IČO subjektu: 70945730
Název partnera: Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou
IČO subjektu: 71340939

Publikované produkty