Detail projektu

Název projektu: Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice
Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/22.0003
Typ projektu: individuální projekt národní (IPn)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 4: Systémový rámec celoživotního učení
Oblast podpory: Systémový rámec celoživotního učení
Geografické vymezení: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Doba realizace: od 1. července 2011 do 31. října 2015
Celková alokovaná částka: 292 633 267,82 Kč
Webová stránka: http://www.niqes.cz/
Popis:

Termín zahájení projektu: 1. 7. 2011

Termín ukončení projektu: 31. 10. 2015 (Dodatkem k OVŘ č. 2 a 5 došlo k prodloužení projektu z původního termínu ukončení - 30. 6. 2014)

Realizátor projektu: Česká školní inspekce

Záměr projektu: Hlavním cílem projektu byla transformace a modernizace nár. insp. systému ČR v souvislosti s probíhajícími změnami ve vzdělávání a s přihlédnutím k návazným změnám ve vzdělávacím systému ČR. Záměrem bylo vybudovat flexibilní národní systém inspekčního hodnocení kvality a efektivity vzdělávací soustavy s důrazem na realizaci kurikulární reformy v počátečním vzdělávání a přispět k vytvoření komplexního monitoringu pro efektivní systém celoživotního učení. Systémové řešení hodnocení efektivity a kvality nár. vzdělávací soustavy bylo realizováno ve čtyřech dílčích směrech:

  • vývoj integr. systému insp. hodnocení vzděl. soustavy
  • inspekční hodnocení šk. vzděl. programů
  • rozvoj vzděl. pro integr. systém insp. hodnocení
  • nár. šetření výsledků žáků v poč. vzdělávání

Cílová skupina: Činnost ČŠI zasáhla v průběhu projektu a dále pak i po jeho ukončení všechny účastníky a partnery v počátečním vzdělávání. Přímý dopad měl projekt na následující klíčové skupiny:

  • žáci škol a šk. zařízení, včetně žáků se SVP a ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání
  • pedagogičtí prac. v počátečním vzdělávání
  • vedoucí pracovníci škol a šk. zařízení

Hlavní výstupy projektu jsou uvedeny v části Výstupy/produkty projektu. Popis hlavních činností za jednotlivé klíčové aktivity projektu po jednotlivých letech realizace projektu jsou uvedeny v samostatné příloze s názvem Souhrnné informace o realizaci projektu: Popis hlavních činností za jednotlivé klíčové aktivity projektu po jednotlivých letech.

Informace o příjemci

Název příjemce: ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
IČO subjektu: 00638994
Webová adresa: http://www.csicr.cz

Partneři projektu

Název partnera: -
IČO subjektu: -

Publikované produkty

123movies