Detail projektu

Název projektu: Systematické vzdělávání pracovníků moravských poboček České geologické služby v nových trendech realizace a řízení výzkumu a vývoje.
Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0048
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Geografické vymezení: Jihomoravský kraj
Doba realizace: od 1. září 2009 do 31. srpna 2012
Celková alokovaná částka: 8 021 793,70 Kč
Popis:

Tento projekt ukončil svou realizaci dne 31. 8. 2012.

Informace o příjemci

Název příjemce: Česká geologická služba
IČO subjektu: 00025798