Detail projektu

Název projektu: Středoevropský energetický institut
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0256
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Geografické vymezení: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj
Doba realizace: od 8. dubna 2013 do 30. září 2015
Celková alokovaná částka: 36 945 520,62 Kč
Popis:

Tento projekt ukončil svou realizaci dne 30. 9. 2015.

Informace o příjemci

Název příjemce: České vysoké učení technické v Praze
IČO subjektu: 68407700

Partneři projektu

Název partnera: Vysoké učení technické v Brně
IČO subjektu: 00216305
Název partnera: Centrum výzkumu Řež s.r.o.
IČO subjektu: 26722445
Název partnera: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
IČO subjektu: 61989100