Detail projektu

Název projektu: Inovace výuky bakalářského studia v regionech
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0479
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Geografické vymezení: Královéhradecký kraj
Doba realizace: od 20. října 2010 do 31. srpna 2013
Celková alokovaná částka: 17 738 080,36 Kč
Popis:

Projekt skončil svou realizaci k 31.8.2013.

Informace o příjemci

Název příjemce: České vysoké učení technické v Praze
IČO subjektu: 68407700

Partneři projektu

Název partnera: Město Trutnov
IČO subjektu: 00278360
Název partnera: Univerzita Hradec Králové
IČO subjektu: 62690094