Detail projektu

Název projektu: Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb
Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/14.0020
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Geografické vymezení: Olomoucký kraj
Doba realizace: od 2. dubna 2010 do 31. března 2013
Celková alokovaná částka: 20 550 348,26 Kč
Webová stránka: http://spc-info.upol.cz/profil/
Popis:

Projekt byl zaměřen na řešení systémových nedostatků v činnosti školských poradenských zařízení pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením. Sérií činností a výstupů si kladl za cíl vytvořit podmínky pro lepší diagnostiku (míry) hloubky speciálních vzdělávacích potřeb a následné vzdělávací podmínky dětí, žáků a studentů cílové skupiny.

Základní cíl projektu: zlepšit odbornou, metodickou a diagnostickou činnost ŠPZ pro žáky se zdravotním postižením v ČR byl splněn. Podařilo se sérií těchto aktivit:

  • a) Vytvoření nového modelu posuzování míry SVP (Katalogy)
  • b) Vytvoření ucelené řady metodik práce pedagogů se žáky se ZP (Metodiky pro pedagogy)
  • c) Vytvoření základním metodik práce asistenta pedagoga u žáků se ZP (Metodiky pro AP)

Související cíl projektu: zajistit okruh informací, datových souborů, analýz a statistik, které umožní lépe poznat základní problémy segmentu ŠPZ pro žáky se ZP a připravit pro orgány veřejné správy (MŠMT, kraje) podklady pro rozhodování o optimalizace sítě těchto zařízení. K tomu směřovaly výstupy těchto aktivit:

  • a) Mapování dostupnosti služeb SPC a její výstup Atlas činnosti SPC v ČR
  • b) Analýza činnosti ŠPZ pro žáky se ZP
  • c) Návrh úprav činnosti ŠPZ pro žáky se ZP

K uvedeným cílům a aktivitám pro jejich naplnění jsme zřídili skupinu aktivit, která vzdělávacími, konferenčními a diseminačními aktivitami zlepšovala naplnění původních, základních cílů. Jednalo se o tyto aktivity a činnosti:

  • a) Vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky
  • b) Vzdělávací kurzy pro poradenské pracovníky
  • c) Odborné workshopy a konference
  • d) Interaktivní webový portál projektu

Informace o příjemci

Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
IČO subjektu: 61989592
Webová adresa: http://www.upol.cz

Partneři projektu

Název partnera: Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454
IČO subjektu: 00843598
Název partnera: Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
IČO subjektu: 25916092
Název partnera: Asociace pracovníků SPC
IČO subjektu: 26583895
Název partnera: Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž
IČO subjektu: 47935928
Název partnera: Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
IČO subjektu: 49628518
Název partnera: Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1
IČO subjektu: 60555998
Název partnera: Základní škola praktická a Základní škola speciální Zlín
IČO subjektu: 61716421
Název partnera: Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín
IČO subjektu: 61716464
Název partnera: Mateřská škola pro zrakově postižené děti
IČO subjektu: 61716715
Název partnera: Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová
IČO subjektu: 62033034
Název partnera: Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6
IČO subjektu: 62157396
Název partnera: Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Za Humny 3304
IČO subjektu: 70284849
Název partnera: Základní škola speciální Bystré
IČO subjektu: 70838267
Název partnera: Speciální základní škola Ústí nad Orlicí
IČO subjektu: 70844755

Publikované produkty