Detail projektu

Název projektu: OPEN DOOR - odborná němčina v Plzeňském kraji
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/03.0021
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 3: Další vzdělávání
Oblast podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Geografické vymezení: Plzeňský kraj
Doba realizace: od 1. března 2012 do 30. září 2014
Celková alokovaná částka: 4 459 083,12 Kč
Webová stránka: http://www.grafia.cz/index.php?list=s16&language=lan1&lay=
Popis:

Projekt OPEN DOOR NJ vytváří vzdělávací programy odborné němčiny podle potřeb podniků Plzeňského kraje, a tím podporuje jak konkurenceschopnost zaměstnanců na trhu práce, tak i podniků v evropské hospodářské soutěži. V rámci projektu vzniklo 8 vzdělávacích programů, (+ 8 v e-learning podobě), videonahrávky a audiozáznamy situací z praxe, metodická příručky pro lektory, skripta, slovníčky.

E-learningové vzdělávací programy mohou fungovat samostatně nebo jako podpora prezenčního studia.

Realizační tým spolu s autory a spolupracujícími podniky vytvořil sadu 8 nových vzdělávacích programů pro výuku odborného německého jazyka (úroveň B1 a B2) dle nejpoptávanějších profesních zaměření v regionu.

Němčina pro administrativu

Němčina pro obchodní jednání

Němčina pro hotelnictví

Němčina pro péči o seniory

Němčina pro logistiku

Němčina pro strojírenství

Němčina pro elektrotechniku

Němčina pro automobilový průmysl

V rámci každého programu jsou k dispozici skripta s 20 lekcemi (+ 2 bonusové s problematikou ekologie a udržitelného rozvoje) a kapesní slovníčky. Každou lekci doprovází výukové interaktivní videosekvence z prostředí podniků, namluvené rodilými mluvčími. Volitelně lze využívat titulky.

Návod na vhodné uchopení výuky nabízí vyučujícím metodická příručka pro lektory a návod na postup studenta při využívání e-learningu.

Informace o příjemci

Název příjemce: Grafia, společnost s ručením omezeným
IČO subjektu: 47714620
Webová adresa: http://www.grafia.cz