Detail projektu

Název projektu: Informační a poradenské centrum dalšího vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/03.0019
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 3: Další vzdělávání
Oblast podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Geografické vymezení: Plzeňský kraj
Doba realizace: od 1. dubna 2012 do 31. prosince 2013
Celková alokovaná částka: 4 585 318,34 Kč
Webová stránka: http://www.klicovedovednosti.cz
Popis:

V rámci realizace projektu se podařilo naplnit obecné cíle, které si realizátor stanovil. Jde především o prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji tvorbou kombinovaných vzdělávacích programů zaměřených na klíčové dovednosti, podporu informovanosti o dalším vzdělávání a trhu práce v Plzeňském kraji vytvořením informačního a poradenského portálu a obecné zvýšení kvality dalšího vzdělávání a poradenství v oblasti dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji.

Konkrétně se jednalo o inovaci a pilotáž 9 vzdělávacích programů se zaměřením na rozvoj klíčových dovedností, které povedou k lepšímu uplatnění jedince na pracovním trhu, zlepšení kompetencí týmu, který poskytuje poradenství a další vzdělávání, vytvoření Informačně poradenského portálu dalšího vzdělávání, který se zaměří na podporu kariérového poradenství a poradenství v dalším vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových dovedností podle potřeb pracovního trhu. Součástí klíčových aktivit projektu byla úspěšná spolupráce se sítí sociálních partnerů, kteří se aktivně zajímají o vývoj situace na pracovním trhu v Plzeňském kraji a kteří chtějí aktivním způsobem přispívat k rozvoji kariérového poradenství a poradenství v dalším vzdělávání.

Poradenský a lektorský tým je nyní vybaven kompetencemi a nástroji, které zajišťují ideální podmínky pro realizaci dalšího vzdělávání v oblasti klíčových kompetencí, poradenství v oblasti dalšího vzdělávání ke klíčovým kompetencím a trhu práce v Plzeňském kraji. Vytvořený portál www.klicovedovednosti.cz je ve spolupráci s partnerem projektu aktualizován a plně připraven pro informační a poradenskou činnost.

Informace o příjemci

Název příjemce: Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42
IČO subjektu: 49774191
Webová adresa: http://www.kcvjs.cz/

Partneři projektu

Název partnera: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost
IČO subjektu: 25245091