Detail projektu

Název projektu: Další vzdělávání pedagogických pracovníků soukromé SOŠ ITEC Kladno
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.04/03.0022
Typ projektu: grantový projekt
Prioritní osa: Prioritní osa č. 1: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Geografické vymezení: Středočeský kraj
Doba realizace: od 1. listopadu 2011 do 31. října 2012
Celková alokovaná částka: 1 806 525,42 Kč
Popis:

Hlavním CÍLEM projektu je rozvoj a zvýšení pedagogických kompetencí CSP (14-ti pedagogů, 1 zástupkyně

ředitelky, 1 ředitelky) prostřednictvím navržených projektových aktivit.

Hlavním VÝSTUPEM projektu je vytvoření 2 e-learningových modulů, které budou školou v projektu

akreditovány:

  • a) Cesta k efektivnější výuce
  • b) Obsluha systému Skolaonline, které poslouží nejen jako prvek zvyšující efektivitu vzdělávání, ale také

podporující udržitelnost projektu.

Informace o příjemci

Název příjemce: Střední odborná škola ITEC
IČO subjektu: 71340823

Publikované produkty

  • e-learning OLAT
    Webový portál projektu, e-learning, webinář
    Další vzdělávání – nezařazeno