Detail projektu

Název projektu: Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín
Registrační číslo: CZ.1.07/2.1.00/32.0038
Typ projektu: individuální projekt ostatní (IPo)
Prioritní osa: Prioritní osa č. 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: Vyšší odborné vzdělávání
Geografické vymezení: Zlínský kraj
Doba realizace: od 20. srpna 2012 do 19. srpna 2014
Celková alokovaná částka: 7 840 358,66 Kč
Popis:

Projekt byl zaměřen na inovaci vzdělávacích programů VOŠE Zlín a na zkvalitnění pracovních stáží studentů ve firmách. Bylo vytvořeno 43 studijních textů, které byly po zpracování pilotně ověřeny ve výuce. Zpracování studijních textů bylo realizováno ve spolupráci s firmami a dále s akademickými pracovníky, kteří se podíleli na recenzích. Pracovní stáže byly realizovány ve firmách, byla vytvořena databáze firem pro další spolupráci a web monitoringu absolventů.

Informace o příjemci

Název příjemce: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín
IČO subjektu: 00566411
Webová adresa: http://www,oazlin.cz

Partneři projektu

Název partnera: Fatra, a.s.
IČO subjektu: 27465021

Publikované produkty

 • Právo I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Právo II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Právo III
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Právo IV
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Ekonomie II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Ekonomie I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Aplikovaná psychologie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Evropská integrace
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní humanitní obory
 • Etika v podnikání
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Kultura a technika mluveného projevu
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní humanitní obory
 • Sociální komunikace
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Řízení lidských zdrojů
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – historie, filosofie, psychologie, sociologie, politologie
 • Rozvoj kariéry
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Masmediální komunikace
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní humanitní obory
 • Marketingová komunikace
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní humanitní obory
 • Marketing služeb
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní humanitní obory
 • Marketingový výzkum I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní humanitní obory
 • Marketingový výzkum II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní humanitní obory
 • Mezinárodní marketing
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní humanitní obory
 • Marketing I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní humanitní obory
 • Marketing II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní humanitní obory
 • Typografie
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní humanitní obory
 • Projektové řízení
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní humanitní obory
 • Krizový management
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní humanitní obory
 • Bankovnictví
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Účetnictví I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Účetnictví II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Účetnictví III
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Finanční řízení I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Finanční řízení II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Finanční trh I
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Finanční trh II
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Daně
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Anglická korespondence v praxi
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Bankovnictví v jazyce německém
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání
 • Working Abroad
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ostatní
 • Jazyk ruský
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – lingvistika
 • Unterlagen und Übungen zur deutschen Konversation
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – lingvistika
 • Reálie - Příprava na absolutorium (jazyk anglický), 1. díl
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – zeměpis, geografie
 • Reálie - Příprava na absolutorium (jazyk anglický), 2. díl
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – zeměpis, geografie
 • Reálie - Příprava na absolutorium (jazyk německý), 1. díl
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – zeměpis, geografie
 • Reálie - Příprava na absolutorium (jazyk německý), 2. díl
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – zeměpis, geografie
 • Spielerisches Deutsch
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – lingvistika
 • Reálie - Příprava na absolutorium (jazyk ruský)
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – zeměpis, geografie
 • Bankovnictví v jazyce anglickém
  Studijní/vzdělávací materiál
  Vyšší odborné vzdělávání – ekonomika, finance, administrativa, podnikání