Detail produktu

Název produktu: Polytechnické vzdělávání v MŠ - metodika
Druh produktu: Metodika, manuál, příručka Rok vytvoření: 2015
Zaměření: Další vzdělávání
Kategorie–témata: pedagogických pracovníků
Anotace:

Jedná se o metodické materiály vztahující se k rozvoji polytechnického vzdělávání v mateřských školách:

Metodika polytechnického vzdělávání v MŠ byla vytvořena jako podpůrný vzdělávací materiál ke kurzům z oblasti profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti podpory polytechnického vzdělávání.

Podpůrné vzdělávací metodické materiály byly zpracovány za účelem rozvoje polytech. vzdělávání v MŠ, dále jako podpůrný materiál ped. diagnostiky a integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Soubor námětů byl zpracovaný s akcentem na polytechnické předškolní vzdělávání, a to v podobě průřezových témat a za propojení 15 výchovných oblastí.

Tvorba didaktických pomůcek se zaměřením na rozvoj polytechnických dovedností pro děti předškolního věku je soubor didaktických pomůcek se zaměřením na rozvoj polytechnických dovedností pro děti předškolního věku.

Podpůrné vzdělávací metodické materiály - prezentace - jde o soubor 15 prezentací v rámci DVPP z oblasti polytechnického vzdělávání, v souvislosti s tím vzniklo i 15 krátkých vzdělávacích videí a sada pracovních listů.

Polytechnická výchova v mateřských školách a její testování- tato příručka je určena pedagogickým pracovníkům, kteří se zabývají problematikou polytechnického vzdělávání v mateřských školách. Má poskytnout základní informace o možnostech polytechnické výchovy před zahájením školní docházky.

Uživatelské hodnocení produktu

Průměrné hodnocení: (hodnoceno 0×) Vaše hodnocení:

Informace o projektu

Název projektu: Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol v kontextu kurikulární reformy (ROZVOŠ)
Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/48.0036

Přiložené soubory

Název souboruPříponaVelikostStaženo 
01_Metodika_Polytechnické_vzdělávání_v_MŠ.pdf .pdf 12,15 MB 13×
01_s_pruvodnim_slovem.mp4 .mp4 251,67 MB
02_Podpůrné_vzdělávací_metodické_materiály.pdf .pdf 26,23 MB
02_s_pruvodnim_slovem.mp4 .mp4 235,60 MB
03_s_pruvodnim_slovem.mp4 .mp4 342,29 MB
03_Tvorba_didaktických_pomůcek_se_zaměřením_na_rozvoj_polytechnických_dovedností_pro_děti_předškolního_věku.pdf .pdf 3,17 MB
04_Podpůrné_vzdělávací_metodické_materiály_prezentace_polytechnika.pdf .pdf 8,90 MB
04_s_pruvodnim_slovem.mp4 .mp4 432,68 MB
05_s_pruvodnim_slovem.mp4 .mp4 401,88 MB
06_s_pruvodnim_slovem.mp4 .mp4 307,41 MB
07_s_pruvodnim_slovem.mp4 .mp4 133,83 MB
08_s_pruvodnim_slovem.mp4 .mp4 406,14 MB
09_Pracovní_listy_polytechnika.pdf .pdf 239,05 MB
09_s_pruvodnim_slovem.mp4 .mp4 547,99 MB
10_s_pruvodnim_slovem.mp4 .mp4 181,00 MB
11_s_pruvodnim_slovem.mp4 .mp4 324,77 MB
12_s_pruvodnim_slovem.mp4 .mp4 163,25 MB
13_Polytechnická_výchova_v_mateřských_školách_a_její_testování.pdf .pdf 3,62 MB
15_s_pruvodnim_slovem.mp4 .mp4 187,85 MB