Detail produktu

Název produktu: Prostupnost absolventů VOŠ SOKRATES na VŠ v ČR
Druh produktu: Studijní/vzdělávací materiál Rok vytvoření: 2013
Zaměření: Vyšší odborné vzdělávání
Kategorie–témata: ostatní
Anotace:

V dokumentu je nejprve, po uvedení studijního plánu VOŠ SOKRATES, věnována pozornost studijním programům právnických fakult, které nabízejí možnost bakalářského studia a zároveň je zde s ohledem na určité geografické faktory vysoká pravděpodobnost zájmu o studium ze strany absolventů VOŠ SOKRATES. Jedná se především o Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Doplněna je nicméně také Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni. Právnická fakulta Univerzity Karlovy možnost bakalářského studia nenabízí. V další části je pak pozornost věnována ekonomickým fakultám, kterých je v ČR relativně mnoho a zároveň nabízejí velké množství bakalářských studijních programů a oborů, avšak vybrány jsou zde především fakulty (školy) geograficky blízké, tj. Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezské univerzity v Opavě a Vysoká škola podnikání. Doplněna je však pro značný zájem ze strany studentů také Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. Dále je také třeba zdůraznit, že zatímco v případě bakalářských oborů právnických fakult jsou tyto přímo zaměřeny na uplatnění v praxi a často s ekonomickým přesahem, a mohou díky tomuto faktu mít jistý průnik s oborem akreditovaným na VOŠ SOKRATES, v případě fakult ekonomických tomu tak není - rozmanitost ekonomických oborů je značná. Proto byly vybírány pouze ty studijní programy a obory, které jsou orientovány mikroekonomicky, tj. podobně jako VOŠ SOKRATES. Po uvedení jednotlivých studijních plánů následuje závěrečné shrnutí a vyhodnocení.

Uživatelské hodnocení produktu

Průměrné hodnocení: (hodnoceno 0×) Vaše hodnocení:

Informace o projektu

Název projektu: Zvýšení uplatnitelnosti absolventů VOŠ SOKRATES na trhu práce
Název příjemce: Vyšší odborná škola, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a Mateřská škola SOKRATES, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.07/2.1.00/32.0015

Přiložené soubory

Název souboruPříponaVelikostStaženo 
VY_05_06_Mapovani.pdf .pdf 1,81 MB