Detail produktu

Název produktu: Téma – akce – výpověď: Projektová metoda ve výtvarné výchově
Druh produktu: Studijní/vzdělávací materiál Rok vytvoření: 2015
Zaměření: Vysokoškolské vzdělávání
Kategorie–témata: ostatní
Anotace:

Kolektivní monografie Téma – akce – výpověď pojednává o projektovém vyučování, a to v kontextu reformních pedagogických směrů první poloviny 20. století, české výtvarné výchovy a vysokoškolské přípravy budoucích učitelů tohoto vzdělávacího oboru. Cílem je nabídnout studentům a učitelům výtvarné výchovy nové metodické impulsy rámované historickým a teoretickým kontextem projektové metody a ukázat, kudy se dnes projekty ve výtvarné výchově ubírají. V knize je postupně představen historický, teoretický i pedeutologický kontext metody a dále více než desítka ryze současných projektů na nejrůznější témata a s využitím širokého spektra klasických i nových vyjadřovacích prostředků. Příklady projektů – prací studentů kateder výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně – doplňují úvodní studie a ukazují možnou aplikaci představených teoretických konceptů. Kniha objasňuje důvody, proč projektová metoda vyhovuje tradičně činnostně pojatému výtvarnému vyučování i povaze expresivních činností stojících na autonomní výpovědi a zájmech jedince. Ukazuje, že postuláty představitelů pragmatismu Deweye a Kilpatricka, k nimž patří zřetel k individualitě žáka, zohlednění jeho zájmů, důraz na sociální hledisko edukačního procesu nebo snaha vést žáky k samostatnému interpretování životních situací a kritickému a kontextuálnímu uvažování, patří ke stále aktuálním pedagogickým tezím. Záměrem autorů knihy je přispět k lepšímu pochopení projektové metody a k jejímu širšímu uplatnění. V rámci projektu byla publikace součástí inovací předmětů Didaktika výtvarné výchovy 1 a Didaktika výtvarné výchovy 2 (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ), Didaktika výtvarné výchovy a Náslechová praxe výtvarné výchovy (Učitelství pro mateřské školy), Didaktika výtvarné výchovy (Předškolní pedagogika), Didaktika výtvarné výchovy 1 a Didaktika výtvarné výchovy 2

(Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika), Didaktika výtvarné výchovy DID0 (Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání), Didaktika výtvarné výchovy (Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy).

Uživatelské hodnocení produktu

Průměrné hodnocení: (hodnoceno 0×) Vaše hodnocení:

Informace o projektu

Název projektu: Vizuální komunikace, otevřený prostor k výchově a vzdělávání - komplexní inovace pedagogických, výtvarně pedagogických a uměnovědných studijních oborů
Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0075

Přiložené soubory

Název souboruPříponaVelikostStaženo 
tema_akce_vypoved_31052015.pdf .pdf 3,19 MB
123movies