Detail produktu

Název produktu: K integraci mediální výchovy
Druh produktu: Studijní/vzdělávací materiál Rok vytvoření: 2015
Zaměření: Vysokoškolské vzdělávání
Kategorie–témata: ostatní
Anotace:

Publikace nabízí jednak další rozvinutí úvah o současnosti a perspektivách mediální výchovy (orientuje čtenáře na poli současného bádání z oblasti studia médií a mediální výchovy) a jednak posouvá dále snahy o komplexnější rozpracování a implementaci tematických okruhů mediální výchovy do jednotlivých vzdělávacích oborů. Předkládá modelové příklady integrace zpracované podle jednotné metodiky – pro danou publikaci byly vybrány vzdělávací obory dějepis, výtvarná výchova, český jazyk a literatura. Poukázáno je i na jednoznačný požadavek nového promýšlení obsahového zaměření mediální výchovy mimo jiné v souvislosti s rychle se měnícími technickými podmínkami mezilidské a mediální komunikace. Jde o publikaci kombinující vědecký styl výkladu s esejistickým a didaktickým přístupem. Její charakter má potenciál k tomu, aby se stal, mezi učiteli, hojně sdíleným jak pro myšlenkovou, tak pro věcně informační hodnotu. Publikace byla v rámci projektu využita jako hlavní studijní opora pro účastníky modulu Mediální výchova.

Uživatelské hodnocení produktu

Průměrné hodnocení: (hodnoceno 2×) Vaše hodnocení:

Informace o projektu

Název projektu: Vizuální komunikace, otevřený prostor k výchově a vzdělávání - komplexní inovace pedagogických, výtvarně pedagogických a uměnovědných studijních oborů
Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0075

Přiložené soubory

Název souboruPříponaVelikostStaženo 
medialni_vychova_blok_tisk.pdf .pdf 15,70 MB
123movies