Detail produktu

Název produktu: Výuka v terénu
Druh produktu: Studijní/vzdělávací materiál Rok vytvoření: 2015
Zaměření: Vysokoškolské vzdělávání
Kategorie–témata: stavebnictví, geodézie a kartografie, architektura
Anotace:

Jedná se o studijní oporu pro předmět Výuka v terénu. Předmět se orientuje na praktické návyky pro předprojektovou přípravu a technický průzkum (pasportizace) vodohospodářské infrastruktury. Kombinuje geodetická měření s rekognoskací a následným průzkumem vodohospodářských sítí, vodovodních, kanalizačních, plynovodních nebo teplovodních, a se sběrem dat sloužících jako východisko pro stanovení návrhových parametrů sítí, zaměření a vytyčení hlavních prvků společných zařízení v povodí s ohledem na protierozní ochranu povodí a pozemkové úpravy. Snahou je lokálně cílit průzkumy tak, aby plnily i reálné požadavky obcí, městysů, projekčních i stavebních firem případně sloužily jako podklad k dalším vědecko technickým pracím ústavu, resp. jako rozsáhlý podklad pro diplomové a disertační práce v rámci ústavů. Geodetická měření jsou v rámci výuky terénu v krajinném inženýrství propojena s potenciálními revitalizacemi poškozeného území, řeší často zaměření projevů vodní eroze na zemědělských pozemcích, apod. Výstupem z výuky je kolektivně

vypracovaný elaborát, výkresová dokumentace, protokoly z terénního nebo laboratorního měření, studie nebo projektová dokumentace.

Uživatelské hodnocení produktu

Průměrné hodnocení: (hodnoceno 0×) Vaše hodnocení:

Informace o projektu

Název projektu: Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů
Název příjemce: Vysoké učení technické v Brně
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0301

Přiložené soubory

Název souboruPříponaVelikostStaženo 
BP01_cviceni.pdf .pdf 6,31 MB
123movies