Detail produktu

Název produktu: Robotika na 2. stupni ZŠ - Metodická příručka pro výuku informatiky a technických činností
Druh produktu: Metodika, manuál, příručka Rok vytvoření: 2015
Webová adresa: http://www.zshuskom.cz
Zaměření: 2. stupeň ZŠ
Kategorie–témata: Matematika a její aplikace, Informatika a informační a komunikační technologie, Člověk a společnost, Člověk a svět práce
Anotace:

Tato metodická příručka má sloužit jako pomoc pro učitele, kteří mají žáky naučit pracovat se stavebnicemi LEGO® MINDSTORMS® Education a softwarem LEGO® MINDSTORMS® Education NXT. V rámci předmětu Informatika nebo Technické činnosti na 2. stupni může být téma Robotika,

kde se žáci seznámí se stavebnicemi LEGO® MINDSTORMS® Education a naučí se jednoduché programování, díky kterému roboty „oživí“, a také rozvoji algoritmického myšlení obecně. Základním kurzem projdou všichni žáci 2. stupně, a pokud je Robotika zajímá a chtějí se v tomto oboru dále vzdělávat, mohou si v 9. ročníku vybrat povinně volitelný předmět Robotika, kde budou stavět složitější modely robotů a vytvářet pro ně náročnější programy, nebo kroužek Robotiky. Výhodou výuky základů programování pomocí systému LEGO® MINDSTORMS® Education NXT je především interaktivnost celého výukového procesu a s ní spojené „učení hrou“. Žáci mohou ihned vidět výsledek své práce, a navíc v mnohem atraktivnější formě, než by tomu bylo u klasického programování na počítači nebo dokonce pouze v případě simulace pomocí tužky a papíru. Při použití zmíněné stavebnice si své výsledky mohou skutečně „osahat“, což jistě vede k většímu zapojení do dané problematiky, a tím pádem i k jejímu rychlejšímu pochopení. Velmi důležité je i to, že případné chyby během návrhu algoritmu se u robotické aplikace ve většině případů také snadněji ladí, protože je zpravidla ihned vidět, kde nastal problém. To umožňuje rychlejší odstranění problémů.

Metodická příručka je rozdělena do čtyř částí. První část obsahuje rozvržení tématu Robotiky do jednotlivých vyučovacích bloků, které jsou chronologicky řazené. Ve druhé části jsou zadání úkolů pro žáky, seřazená podle obtížnosti (od jednoduchých po náročnější). Ve třetí části metodické příručky jsou řešení těchto úkolů. Ve čtvrté části je příloha, kde jsou uvedeny podklady pro žákovské karty. Ty je vhodné zalaminovat.

Uživatelské hodnocení produktu

Průměrné hodnocení: (hodnoceno 0×) Vaše hodnocení:

Informace o projektu

Název projektu: Řešení projektových úloh s modelováním a simulací zařízení a procesů ve výuce
Název příjemce: Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.16/01.0048

Přiložené soubory

Název souboruPříponaVelikostStaženo 
Metodika_KA6.pdf .pdf 27,50 MB 11×