Detail produktu

Název produktu: Dictionary of mathematical terminology/Slovník matematické terminologie
Druh produktu: Studijní/vzdělávací materiál Rok vytvoření: 2015
Zaměření: Vysokoškolské vzdělávání
Kategorie–témata: cizí jazyky, anglický, lingvistika, matematika
Anotace:

Slovník obsahuje cca 2.500 významových dvojic, jejichž české ekvivalenty byly dohledány

z učebních textù používaných v letech 1993-2006 ve výuce studentù učitelství matematiky

Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a matematických předmětů studentů

bakalářských a inženýrských studijních programù Fakulty elektrotechniky a komunikač-

ních technologií a Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

Tematicky pokrývají následující oblasti matematiky:

 analytická geometrie,

 aritmetika a teorie èísel,

 diferenciální a integrální poèet funkcí jedné i více promìnných,

 diferenciální a diferenèní rovnice vèetnì jejich øe¹ení integrálními transformacemi

 lineární algebra,

 numerické metody,

 pravdìpodobnost a statistika, operaèní výzkum,

 teorie funkcí komplexní promìnné,

 teorie grafù,

 výroková logika a teorie mno¾in.

Uživatelské hodnocení produktu

Průměrné hodnocení: (hodnoceno 0×) Vaše hodnocení:

Informace o projektu

Název projektu: Rozšíření profesních kompetencí absolventů matematických studijních oborů prostřednictvím implementace výuky v cizím jazyce.
Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0177

Přiložené soubory

Název souboruPříponaVelikostStaženo 
22_Slovnik_matematicke_terminologie_final.pdf .pdf 562,37 kB