Detail produktu

Název produktu: Výchova a vzdělávání dospělých v oblasti fotografie
Druh produktu: Studijní/vzdělávací materiál Rok vytvoření: 2014
Zaměření: Vysokoškolské vzdělávání
Kategorie–témata: pedagogika, didaktika, učitelství a sociální péče
Anotace:

Kniha Výchova a vzdělávání dospělých v oblasti fotografi e refl ektuje dlouhodobý

odborný zájem autorky o širokou oblast fotografi e a fotografi ckého

média vůbec. Autorka od roku 2007 pracuje jako kurátorka sbírky fotografi e

Muzea umění Olomouc, z jehož fondů již připravila řadu odborných a výstavních

projektů.(1) V této monografi i se však zaměřuje na méně probádanou oblast

fotografi e týkající se problematiky edukace dospělých v tomto oboru. Ta

bývá v rámci fotografi e upozaděna na úkor jejího uměleckého, historického či

dokumentačního potenciálu. Orientace na tento druh specifi cké edukace reaguje

na nedávný a současný boom uměleckého, a tedy i fotografi e se dotýkajícího

školství, který nastal v devadesátých letech minulého století v souvislosti

s prudkým rozvojem digitálních technologií.(2) Dalším východiskem práce byla

například skutečnost, že doposud neexistuje širší teoretická refl exe v oblasti

edukace úzce související s fotografi í. Prozatím chybí například i základní hodnocení

problematiky z hlediska historického vývoje nebo refl exe praktických

potřeb vzdělávání oboru ve formě didaktických prostředků či zhodnocení

možných metod výuky. V současné době sledujeme v oboru disproporci mezi

praxí, kdy se fotografi e vyučuje nejrůznějšími metodami a na těžko srovnatelných

úrovních téměř na všech vysokých uměleckých školách u nás, a teorií,

kdy chybí především základní učebnice pro výuku digitální fotografi e. Tato

situace souvisí mimo jiné s tím, že v domácím prostředí často pedagogická

praxe velmi výrazně předbíhá teorii. Proto by tato publikace mohla být jedním

z východisek k posouzení dosavadního a nastínění budoucího vývoje.

Uživatelské hodnocení produktu

Průměrné hodnocení: (hodnoceno 0×) Vaše hodnocení:

Informace o projektu

Název projektu: Vizuální komunikace, otevřený prostor k výchově a vzdělávání - komplexní inovace pedagogických, výtvarně pedagogických a uměnovědných studijních oborů
Název příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0075

Přiložené soubory

Název souboruPříponaVelikostStaženo 
Bieleszova.pdf .pdf 4,43 MB
123movies