Detail produktu

Název produktu: Analytická publikace podávající podrobnější pohled na zjištění pro ČR_Shody a rozdíly v počítačové a informační gramotnosti mezi vybranými evropskými zeměmi
Druh produktu: Výzkumná zpráva (odborná studie, statistika) Rok vytvoření: 2015
Zaměření: 2. stupeň ZŠ
Kategorie–témata: Informatika a informační a komunikační technologie, Klíčové kompetence
Anotace:

Smyslem této analytické zprávy je nabídnout pohled na počítačovou a informační gramotnost českých žáků v mezinárodním srovnání. Zjištění jsou obohacena o analýzu kontextuálních informací týkajících se zkušeností žáků a učitelů s používáním informačních a komunikačních technologií (ICT) ve škole i mimo ni. Zpráva nahlíží na zjištění pro Českou republiku s ohledem na zjištění v dalších, převážně středoevropských, státech (Slovensko, Polsko, Německo, Slovinsko, a Chorvatsko) a zaměřuje se na shody a odlišnosti mezi nimi.

Kapitola 1 přináší pohled na zajímavá zjištění ohledně postojů žáků k ICT a jejich zkušeností s používáním ICT. Následně jsou analyzována specifika skupiny 10 % žáků s nejvyššími a skupiny 10 % žáků s nejnižšími výsledky v testu počítačové a informační gramotnosti (kapitola 2). Po přehledu o tom, jak jsou ve vzdělávacích programech sledovaných zemí zohledněna vybraná témata počítačové a informační gramotnosti (kapitola 3), se kapitola 4 věnuje porovnání úspěšnosti žáků v tématech testovaných v rámci šetření ICILS 2013. Kontext počítačové a informační gramotnosti žáků pak doplňuje analýza názorů a zkušeností učitelů s používáním ICT (kapitola 5). Kapitola 6 shrnuje zjištění a nabízí návrhy možných doporučení pro oblast vzdělávací politiky se zaměřením na vzdělávání pedagogů.

Uživatelské hodnocení produktu

Průměrné hodnocení: (hodnoceno 0×) Vaše hodnocení:

Informace o projektu

Název projektu: Kompetence III - Realizace mezinárodních výzkumů v oblasti celoživotního učení a zveřejnění jejich výsledků
Název příjemce: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/22.0002

Přiložené soubory

Název souboruPříponaVelikostStaženo 
2_analytická_zpráva_z_šetření_ICILS_2013.pdf .pdf 2,01 MB