Detail produktu

Název produktu: Výstup č.01 - Metodika naplňování NSK
Druh produktu: Metodika, manuál, příručka Rok vytvoření: 2015
Zaměření: Systémový rámec celoživotního učení
Kategorie–témata: nezařazeno
Anotace:

Kompletní metodická pravidla pro tvorbu jednotlivých komponent NSK a jejich vztahů. V prvé kapitole je charakterizován vnější rámec a prostředí, v němž NSK vzniká a funguje. Ve druhé kapitole jsou vysvětlovány základní přístupy ke vzniku profesních kvalifikací (PK), tedy podle čeho se rozhodovat, zda má pro určité činnosti (PK) vzniknout. Je zde popsáno, jaké vlastnosti by každá PK měla mít a jaká kritéria je tedy třeba splnit, aby PK měla "nárok na život", včetně návaznosti na Národní soustavu povolání (NSP) a zaměření na některé cílové skupiny. Třetí kapitola je nejrozsáhlejší a detailně popisuje pravidla pro tvorbu standardů PK. Nejprve se zabývá kvalifikačními standardy, kde vysvětluje způsoby stanovování kompetencí, které držitel kvalifikace musí mít, a kritéria pro určení kvalifikační úrovně, kterou má mít daná PK. Následují pravidla pro zpracování hodnotících standardů. Zde je postupně popsáno a vysvětleno, jak formulovat kritéria hodnocení jednotlivých kompetencí a jak k nim vybrat vhodné způsoby ověření, jak popsat pokyny k realizaci zkoušky, jak stanovit požadavky na autorizované osoby (zkoušející subjekty) a další náležitosti zkoušky z příslušné PK. Čtvrtá kapitola vysvětluje jak z profesních kvalifikací sestavovat úplné profesní kvalifikace (ÚPK) a jak pro ně zpracovat kvalifikační standardy. Pátá kapitola shrnuje časté chyby, k nimž při tvorbě jednotlivých komponent NSK dochází, a na co by si zpracovatelé měli dát zejména pozor. V přílohách k metodice lze nalézt seznam používaných zkratek, podrobný rozbor vztahů jednotek NSP a NSK, popisy deskriptorů pro stanovování kvalifikačních úrovní a charakteristiky jednotlivých typů vazeb mezi PK a ÚPK.

Uživatelské hodnocení produktu

Průměrné hodnocení: (hodnoceno 0×) Vaše hodnocení:

Informace o projektu

Název projektu: Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací
Název příjemce: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Registrační číslo: CZ.1.07/4.3.00/06.0016

Přiložené soubory

Název souboruPříponaVelikostStaženo 
Výstup_č_01_Metodika_naplňování_NSK.pdf .pdf 1,30 MB