Detail produktu

Název produktu: Metody a formy práce s ICT
Druh produktu: Webový portál projektu, e-learning, webinář Rok vytvoření: 2014
Webová adresa: http://icdv.nidv.cz
Zaměření: Další vzdělávání
Kategorie–témata: pedagogických pracovníků, ICT
Anotace:

Vzdělávací program je realizován formou prezenční výuky (15 hodin ? prezenční setkání) a formou e-learningového kurzu jako distanční podpory účastníkům (15 hodin). Prezenční setkání (15 hodin) Lektor provede na začátku semináře monitoring stavu implementace ICT ve školách účastníků semináře. Výstupy monitoringu poslouží k cílenému průběhu dalších částí semináře zaměřených na níže uvedené oblasti:

Téma 1: Používané digitální výukové zdroje Účastníci společně s lektorem proberou používané digitální online i offline výukové zdroje a provedou spolu jejich evaluaci. Poté se pedagogové seznámí s využitím dalších digitálních výukových zdrojů, naučí se s nimi pracovat. Vyzkouší si vytvoření sdíleného

dotazníku k používaným digitálním výukovým zdrojům a na základě jeho výsledků si vytvoří mapu používaných výukových zdrojů s jejich evaluací. (5 hodin)

Téma 2: Používané metody práce s digitálními technologiemi ve výuce Lektor se s účastníky nyní zaměří na používané

metody práce s digitálními technologiemi vjednotlivých fázích výuky a společně provedou dílčí hodnocení těchto metod. Všichni účastníci

společně vypracují přehled metod práce pedagogického pracovníka na své škole. (5 hodin)

Téma 3: Používané HW a SW nástroje Účastníci s lektorem proberou v současné době používané HW a SW nástroje a služby ICT na škole. Společně zpracují jejich evaluaci a vypracují přehled nástrojů ICT, které pedagogové používají ve výuce. (5 hodin)

E-learning (15 hodin) Modul pojednává o metodách a formách práce s ICT. Než se účastníci kurzu seznámí s hlavní částí textu v kapitole 3 (Metody a formy práce s ICT), budou se nejprve věnovat tématu integrace technologií do výuky. Seznámení s procesem implementace ICT do výuky jim může odhalit, nakolik jsou ve využití ICT ve výuce již pokročilí. Dále jim umožní zvolit vhodný způsob hodnocení plánu a výsledku jejich výuky a v neposlední

řadě také stanovit plán dalšího vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Uživatelské hodnocení produktu

Průměrné hodnocení: (hodnoceno 0×) Vaše hodnocení:

Informace o projektu

Název projektu: Informační centra digitálního vzdělávání
Název příjemce: Národní institut pro další vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0028

Přiložené soubory

Název souboruPříponaVelikostStaženo 
distanční_Metody_a_formy_práce_s_ICT.pdf .pdf 701,77 kB
prezenční_Metody_a_formy_práce_s_ICT.pdf .pdf 824,57 kB